logo
JA slide show
Home Page Announcement THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

HỌC SINH LỚP CHẾ BẢN KHÓA 7 LƯU Ý

BẮT ĐẦU HỌC MÔN PHOTOSHOP TỪ NGÀY 25/12/2018
VÀO CÁC BUỔI TỐI THỨ HAI, TƯ, SÁU (12 BUỔI)

HỌC MÔN PDF VÀ BÌNH TRANG ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 02/01/2018
VÀO CÁC BUỔI TỐI THỨ BA, NĂM (6 BUỔI)

 

Video


Web Links

 • Advertisement
 • Advertisement
 • Support Online

  Trưởng Khoa
  Kỹ thuật In
    
  Mrs. Lê Thị Lạc
  Hỗ trợ (08) 39 316 68
  (08) 39 561 750
  Hotline 0903 728 377