logo
JA slide show
Home Page Announcement THÔNG BÁO THAY ĐỔI TKB

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TKB

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU

Thông báo lịch học lớp Chế bản K7 từ ngày 25/12/2017 đến ngày 22/01/2018 chỉ học môn Photoshop (tối T2, T4, T6) không học môn PDF và Bình trang điện tử.

Môn PDF và Bình trang điện tử sẽ học vào học kỳ sau.

 

 

Video


Web Links

 • Advertisement
 • Advertisement
 • Support Online

  Trưởng Khoa
  Kỹ thuật In
    
  Mrs. Lê Thị Lạc
  Hỗ trợ (08) 39 316 68
  (08) 39 561 750
  Hotline 0903 728 377