logo
JA slide show
Home Page Schedule

Schedule

LỊCH THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐỒ HỌA VI TÍNH


 Thông báo : Quý thầy cô và học viên ngành chế bản lịch thực tập

 Địa điểm: 49/6B – Trần Văn Đang – P.9 – Q.3 – Tp.HCM

THỜI KHÓA BIỂU.

Thực hành.  

_ Sáng :

+ Ca 1 : 07h30 – 09h30

+ Ca 2 : 09h30 – 11h30  

_ Chiều

+ Ca 3 : 12h30 – 14h30

+ Ca 4 : 14h30 – 16h30

 Phân bổ .

Mỗi ca thực thành gồm 02 học viên, mỗi học viên thực hành buổi.

Thời gian bắt đầu từ : 19/09/2011

 

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Sáng

 

KT Đồ Họa

Quốc Hùng

KT Đồ Họa

Quốc Hùng

KT Đồ Họa

Quốc Hùng

KT Đồ Họa

Quốc Hùng

KT Đồ Họa

Quốc Hùng

KT Đồ Họa

Quốc Hùng

Chiều

KT Đồ Họa

Quốc Hùng

 

KT Đồ Họa

Quốc Hùng

 

KT Đồ Họa

Quốc Hùng

 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II

 1. Phân bố giờ dạy.
 2.        Lý thuyết:
               Sáng:   07h30 – 11h30.
               Chiều:  13h30 – 17h30.
 1. Thực hành.
              Sáng 7h30 – 11h30.
              Chiều 12h30 – 16h30.
 1. Thời khóa biểu học từ 30/05/2011
 1.               Lớp In : Thực hành tại xưởng in
 2.               Lớp Thành phẩm : Thực hành tại xưởng thành phẩm
 3.               Lớp chế bản :

Buổi

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

 

 

 

Phầm mềm xử lý đồ họa

T.Khiêm

Chiều

Thưc hành

 

 
THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN II
Thời gian học lý thuyết : 14/02/2011 - 30/04/2011
 1. Thời khóa biểu : 14/03/2011 – 26/03/2011

Buổi

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Sáng

LT màu.

C.Thư

Vật liệu in.

T.Định

Vật liệu in.

T.Định

Vật liệu in.

T.Định

Vật liệu in.

T.Định

 
 1. Thời khóa biểu : 28/03/2011 – 29/04/2011
Buổi
Thứ Hai
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Sáng
LT màu.
C.Thư
Điện KT. T.Khiêm
Ngoại ngữ.
T.Tiếp
Vẽ kỹ thuật
T.Lý

 

Kiểm tra

 

Ngày

09/50/2011

10/05/2011

11/05/2011

12/05/2011

Môn

Lý thuyết màu

Vật liệu In

Vẽ kỹ thuật

Kỹ thuật điện

 
THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN I
(01/11/2010 - 01/05/2011)
Học lý thuyết : 01/11/2010 - 25/12/2010
Kiểm tra lý thuyết : 27 - 31 /12/2010

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Sáng

Đại cương in.

 

 

Tin Hoc

An toàn LĐ

C.Thư

 

 

T.Khiêm

C.Dung

TC-SC

 

 

TC

TC-SC

Chiều

 

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

 

 

 

T.Tiếp

T.Tiếp

 

 

 

TC

TC

 

 

 
Thực hành : 03/01/2011 
 
Page 6 of 6

Video


Web Links

 • Advertisement
 • Advertisement
 • Support Online

  Trưởng Khoa
  Kỹ thuật In
    
  Mrs. Lê Thị Lạc
  Hỗ trợ (08) 39 316 68
  (08) 39 561 750
  Hotline 0903 728 377