logo
JA slide show
Home Page Schedule

Schedule

THỜI KHÓA BIỂU 30/10/17 ĐẾN 04/10/17

THỜI KHÓA BIỂU 30/10/17 ĐẾN 04/11/17

(KHÓA 7 + SƠ CẤP IN)

 

ĐỊA ĐIỂM HỌC

GIỜ HỌC

THỨ 2

30/10/17

THỨ 3

31/10/17

THỨ 4

01/11/17

THỨ 5

02/11/17

THỨ 6

03/11/17

THỨ 7

04/11/17

GIÁO VIÊN

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

8g00 – 11g30

 

 

 

 

 

 

 

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

13g00 – 16g30

 

 

 

 

 

 

 

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

18g00

 – 21g00

KT IN Offset tờ rời

VẬT LIỆU IN CB (thi)

KT IN Offset tờ rời

 

KT IN Offset tờ rời

 

Thầy Dung

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

18g00

 – 21g00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 23/10/2017 ĐẾN 28/10/2017

TỪ NGÀY 23/10/2017 ĐẾN NGÀY 28/10/2017

(KHÓA 6+7)

ĐỊA ĐIỂM HỌC

GIỜ HỌC

THỨ 2

23/10/17

THỨ 3

24/10/17

THỨ 4

25/10/17

THỨ 5

26/10/17

THỨ 6

27/10/17

THỨ 7

28/10/17

GIÁO VIÊN

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

8g00 – 11g30

 

 

 

 

 

 

 

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

13g00 – 16g30

 

 

 

 

 

 

 

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

18g00

 – 21g00

TIN HỌC

(Thi)

 

ÔN THI

TN-K6

 

ÔN THI TN-K6

 

Thầy Chung

Cô Lạc

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

18g00

 – 21g00

 

VẬT LIỆU IN (CB)

 

VẬT LIỆU IN (CB)

 

 

Thầy Dung

 

TKB 16-10 đến 21-10-2017

TỪ NGÀY 16/10/2017 ĐẾN NGÀY 21/10/2017

(KHÓA 6+7)

ĐỊA ĐIỂM HỌC

GIỜ HỌC

THỨ 2

16/10/17

THỨ 3

17/10/17

THỨ 4

18/10/17

THỨ 5

19/10/17

THỨ 6

20/10/17

THỨ 7

21/10/17

GIÁO VIÊN

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

8g00 – 11g30

 

 

 

 

 

 

 

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

13g00 – 16g30

 

 

 

 

 

 

 

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

18g00

 – 21g00

NGHỈ

 

TIN HỌC

 

TIN HỌC

 

Thầy Chung

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

18g00

 – 21g00

 

KN LVN

 

KN LVN (Thi)

 

 

Thầy Phước

 

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 09/10/2017 ĐẾN 14/10/2017

TỪ NGÀY 09/10/2017 ĐẾN NGÀY 14/10/2017

(KHÓA 5+6+7)

ĐỊA ĐIỂM HỌC

GIỜ HỌC

THỨ 2

9/10/17

THỨ 3

10/10/17

THỨ 4

11/10/17

THỨ 5

12/10/17

THỨ 6

13/10/17

THỨ 7

14/10/17

GIÁO VIÊN

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

8g00 – 11g30

 

 

 

 

GDQP

 

 

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

13g00 – 16g30

 

 

 

 

GDQP

(Thi)

 

 

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

18g00

 – 21g00

AVCN

 

AVCN

(Thi)

 

 

 

Thầy Dung

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

18g00

 – 21g00

 

AV

 

AV

(Thi)

 

 

Thầy Tiếp

 
Page 2 of 6

Video


Web Links

 • Advertisement
 • Advertisement
 • Support Online

  Trưởng Khoa
  Kỹ thuật In
    
  Mrs. Lê Thị Lạc
  Hỗ trợ (08) 39 316 68
  (08) 39 561 750
  Hotline 0903 728 377