logo
JA slide show
Home Page Schedule

Schedule

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 13-11 ĐẾN 18-11-2017

TỪ NGÀY 13/11/2017 ĐẾN NGÀY 18/11/2017
 (KHÓA 7)

ĐỊA ĐIỂM HỌC

GIỜ HỌC

THỨ 2

13/11/17

THỨ 3

14/11/17

THỨ 4

15/11/17

THỨ 5

16/11/17

THỨ 6

17/11/17

THỨ 7

18/11/17

GIÁO VIÊN

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

8g00 – 11g30

 

 

 

 

 

 

 

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

13g00 – 16g30

 

 

 

 

 

 

 

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

18g00

 – 21g00

KT IN Offset Cuộn

 

KT IN Offset Cuộn

 

KT IN Offset Cuộn

(thi)

 

Thầy Dung

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

18g00

 – 21g00

 

Điện Kỹ thuật

 

Điện Kỹ thuật

(thi)

 

 

Thầy Thông

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 06-11 đến 11-11-2017

TỪ NGÀY 06/11/2017 ĐẾN NGÀY 11/11/2017
 (KHÓA 7)

ĐỊA ĐIỂM HỌC

GIỜ HỌC

THỨ 2

06/11/17

THỨ 3

07/11/17

THỨ 4

08/11/17

THỨ 5

09/11/17

THỨ 6

10/11/17

THỨ 7

11/11/17

GIÁO VIÊN

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

08g00 – 11g30

 

 

 

 

 

 

 

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

13g00 – 16g30

 

 

 

 

 

 

 

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

18g00

 – 21g00

KT IN Offset tờ rời

 

KT IN Offset tờ rời

 

KT IN Offset tờ rời

 

Thầy Dung

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

18g00

 – 21g00

 

Điện Kỹ thuật

 

Điện Kỹ thuật

 

 

Thầy Thông

 

 

THỜI KHÓA BIỂU 30/10/17 ĐẾN 04/10/17

THỜI KHÓA BIỂU 30/10/17 ĐẾN 04/11/17

(KHÓA 7 + SƠ CẤP IN)

 

ĐỊA ĐIỂM HỌC

GIỜ HỌC

THỨ 2

30/10/17

THỨ 3

31/10/17

THỨ 4

01/11/17

THỨ 5

02/11/17

THỨ 6

03/11/17

THỨ 7

04/11/17

GIÁO VIÊN

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

8g00 – 11g30

 

 

 

 

 

 

 

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

13g00 – 16g30

 

 

 

 

 

 

 

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

18g00

 – 21g00

KT IN Offset tờ rời

VẬT LIỆU IN CB (thi)

KT IN Offset tờ rời

 

KT IN Offset tờ rời

 

Thầy Dung

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

18g00

 – 21g00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 23/10/2017 ĐẾN 28/10/2017

TỪ NGÀY 23/10/2017 ĐẾN NGÀY 28/10/2017

(KHÓA 6+7)

ĐỊA ĐIỂM HỌC

GIỜ HỌC

THỨ 2

23/10/17

THỨ 3

24/10/17

THỨ 4

25/10/17

THỨ 5

26/10/17

THỨ 6

27/10/17

THỨ 7

28/10/17

GIÁO VIÊN

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

8g00 – 11g30

 

 

 

 

 

 

 

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

13g00 – 16g30

 

 

 

 

 

 

 

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

18g00

 – 21g00

TIN HỌC

(Thi)

 

ÔN THI

TN-K6

 

ÔN THI TN-K6

 

Thầy Chung

Cô Lạc

1223 đường 3/2, P.6, Q.11

18g00

 – 21g00

 

VẬT LIỆU IN (CB)

 

VẬT LIỆU IN (CB)

 

 

Thầy Dung

 
Page 2 of 7

Video


Web Links

 • Advertisement
 • Advertisement
 • Support Online

  Trưởng Khoa
  Kỹ thuật In
    
  Mrs. Lê Thị Lạc
  Hỗ trợ (08) 39 316 68
  (08) 39 561 750
  Hotline 0903 728 377