logo
JA slide show
Trang Chủ Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học từ 14/01/2016 đến 22/01/2016

Trường TCN Kỹ thuật – Kinh tế Sài Gòn 3   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1223 Đường 3/2 , P.6, Q.11,Tp.HCM                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               ------------                                                                   ------------------------

                                                                                  THỜI KHÓA BIỂU

                                                               (từ ngày 14/01/2016 đến 22/01/2016)

I/ Giáo viên :

STT

Môn học

Giáo viên hướng dẫn

1

Lý thuyết màu

Thầy Ngô Xuân Dung

2

Chính trị

Thầy Nguyễn Đình Tiếp

3

Anh văn cơ bản

Thầy Nguyễn Đình Tiếp

 

II/ Thời khóa biểu các lớp

Buổi

Thứ năm

(14/01/2016)

Thứ sáu

(15/01/2016)

Tối

Lý thuyết màu

Lý thuyết màu

 

 

 

 

Buổi

Thứ hai

(18/01/2016)

Thứ ba

(19/01/2016)

Thứ tư

(20/01/2016)

Thứ năm

(21/01/2016)

Thứ sáu

(22/01/2016)

Sáng

 

 Anh văn cơ bản  Anh văn cơ bản

Anh văn cơ bản

 Anh văn cơ bản

Chiều

Chính trị

Chính trị

Chính trị

 

 III/ Địa điểm học

1223 đường 3/2, Phường 6, Quận 11, Tp.HCM

IV/ Thời gian học

+  Sáng : 8h30 – 11h30

Chiều: 13h30 – 17h00

+  Tối : 18h30 – 21h00

Tất cả các học viên vui lòng tham gia đầy đủ. Mỗi buổi học có điểm danh

 

Thời khóa biểu học từ 18/08/2015 đến 30/8/2015

THỜI KHÓA BIỂU

(Từ ngày 18/08/2015 đến ngày 30/08/2015)


* Áp dụng cho tất cả các học viên (kể cả các học viên còn thiếu điểm: Lê Tấn Tỷ, Trần Văn Lợi)


+ Môn học: Kỹ thuật in offset Tờ rời (học từ ngày 19/08/2015 đến ngày 30/08/2015)


- Giảng viên: Thầy Phan Mưu Định

- Thời gian học : Sáng các ngày thứ hai, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật. Lúc 8h00 - 11h30

                          Trưa các ngày thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật. Lúc 13h30 -16h30

+ Môn học: Công nghệ In (học từ ngày 18/08/2015 đến ngày 21/08/2015) 

Giảng viên: Cô Lê Thị Lạc

- Thời gian học: Tối các ngày thứ ba, tư, năm, sáu. Lúc 18h00 - 21h00

* Địa điểm học: 1223 đường 3/2, Phường 6, Quận 11, Tp.HCM

 

 

 

Thời khóa biểu học 04/8/2015 đến 14/8/2015

THỜI KHÓA BIỀU

- Ngày 04/8/2015: Tất cả các em học viên tập trung lúc 9h00 tại : 1223 đường 3/2, Phường 6, Quận 11 để nghe phổ biến về các môn cần học trong năm

1) Thời khóa biểu : từ ngày 05/8/2015 đến ngày 08/8/2015

* Áp dụng cho các em học viên tham gia ôn thi Tốt nghiệp như sau:

- Lê Tấn Tỷ                                                     - Lư Văn Lành

- Trần Văn Lợi                                                - Lý Văn Hòa

- Trương Văn Hoàng Giang                            - Tăng Quốc Diễn

- Đặng Minh Nhả                                             - Trần Quyết Tiến

- Lê Mạnh Tài

* Môn học bổ sung : chi tiết xem Bảng điểm được phát ngày 04/8/2015 

* Thời gian bắt đầu học bổ sung: từ ngày 05/8/2015, sẽ được phổ biến ngày 04/8/2015

2) Thời khóa biểu: từ ngày 10/8/2015 đến ngày 14/8/2015


* Áp dụng cho tất cả các học viên (kể cả học viên thiếu điểm : Lê Tấn Tỷ, Trần Văn Lợi)

Môn học: Điện kỹ thuật

-Giáo viên giảng dạy: Thầy Lê Hữu Luật Thông

- Thời gian học: Sáng các ngày thứ hai, ba, tư, năm. Lúc 8h00 - 11h30

+ Môn học: Tin học cơ bản

- Giáo viên giảng dạy: Thầy Hoàng Quang Chung

- Thời gian học: Chiều các ngày thứ hai, ba, tư, năm, sáu. Lúc 13h30 - 17h00

+ Môn học: Vật liệu in + An toàn lao động

- Giáo viên giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Dung

- Thời gian học: Tối các ngày thứ tư, năm, sáu. Lúc 18h - 21h30

Các em vui lòng tham gia các tiết học đầy đủ.

 

 

 

Thời khóa biểu học từ 04/11/2014 đến 29/11/2014

              Thời khóa biểu

                Thời Khóa biểu học từ: (04-11- 29/11/2014)

    1/ Giáo viên:

STT

Môn Học

Số Buổi

Giáo Viên Giảng Dạy

1

Kỹ thuật in offset cuộn

2

Thầy Ngô Xuân Dung

2

Kiểm soát chất lượng in

1

Thầy Ngô Xuân Dung

3

Kỹ Thuật dàn trang      

12

Thầy Trần Hoàng Minh

4

Thành Phẩm

10

Thầy Trương Đình Bảo

5

Công nghệ CTF& CTP  

6

Thầy Nguyễn Manh Huy

    6

Bình trang điện tử

3

Lê Thị Lạc

   2/ Thời khóa biểu các lớp:

         Tuần: 04/11- 08-11/2014

Buổi

Thứ 2

3/11

Thứ 3

4/11

Thứ 4

5/11

Thứ 5

6/11

Thứ 6

7/11

Thứ 7

8/11

Sáng

8h30’

Xử lý văn bản và dàn trang

 (Lớp:CB)

8h30’

Xử lý văn bản và dàn trang

 (Lớp:CB)

8h30’

Xử lý văn bản và dàn trang

 (Lớp:CB)

Chiều

14h

Thầy Bảo

(TP+IN)

14h

Thầy Bảo

(TP+IN)

14h

Thầy Bảo

(TP+IN)

14h

Thầy Bảo

(TP+IN)

 

Tối

Công nghệ CTF& CTP

(Lớp:CB,IN TP)

(18g-21h)

 

 

 

 

   Tuấn: 10-15/11

Buổi

Thứ 2

10/11

Thứ 3

11/11

Thứ 4

12/11

Thứ 5

13/11

Thứ 6

14/11

Thứ 7

15/11

Sáng

8h30’

Xử lý văn bản và dàn trang

 (Lớp:CB)

8h30’

Xử lý văn bản và dàn trang

 (Lớp:CB)

8h30’

Xử lý văn bản và dàn trang

 (Lớp:CB)

8h30’

Xử lý văn bản và dàn trang

 (Lớp:CB)

Chiều

14h

Thầy Bảo

(TP+IN)

14h

Thầy Bảo

(TP+IN)

14h

Thầy   Bảo

(TP+IN)

14h

Thầy Bảo

(TP+IN)

13h

Kỹ Thuật in offset cuộn

(Lớp In,CB,TP)

Tối

Công nghệ CTF& CTP

(Lớp:CB,IN

TP)

(18h-21h)

Công nghệ CTF&CTP

(Lớp:CB,IN,TP)

(18h-21h)

Bình trang điện tử

(Lớp:CB) (18h-21h)

   Tuần: 17-22/11

Buổi

Thứ 2

17/11

Thứ 3

18/11

Thứ 4

19/11

Thứ 5

20/11

Thứ 6

21/11

Thứ 7

22/11

Sáng

8h30’

Xử lý văn bản và dàn trang

 (Lớp:CB)

8h30’

Xử lý văn bản và dàn trang

 (Lớp:CB)

Chiều

14h

Thầy Bảo

(TP+IN)

14h

Thầy Bảo

(TP+IN)

13h

Kiểm soát chất lượng in

(Lớp:in,tp,cb)

Tối

Công nghệ CTF&CTP (Lớp:CB, IN,TP)

(18h-21h)

Bình trang điện tử

(Lớp:CB) (18h-21h)

Công nghệ CTF&CTP

(Lớp:CB.IN

TP)

(18h-21h)

Bình trang điện tử

(Lớp:CB) (18h-21h)

Hoc bù Kỹ thuật in offset cuộn

18h-21h

  Tuần: 24-29/11/2014

Buổi

Thứ 2

24/11

Thứ 3

25/11

Thứ 4

26/11

Thứ 5

27/11

Thứ 6

28/11

Thứ 7

29/11

Sáng

Chiều

 

Tối

Công nghệ CTF& CTP

(Lớp:CB,IN,TP)

(18-21h)

3/ Địa điểm học:

    1223 đường 3/2,P6, Q11,TPHCM

 

 

 

 
Trang 4 trong tổng số 7

Video clip giới thiệu


Liên kết website

 • Advertisement
 • Advertisement
 • Hỗ trợ trực tuyến

  Trưởng Khoa
  Kỹ thuật In
    
  Mrs. Lê Thị Lạc
  Hỗ trợ (08) 39 316 68
  (08) 39 561 750
  Hotline 0903 728 377