logo
JA slide show
Trang Chủ Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học từ 16/6/2014 đến 28/6/2014

THỜI KHÓA BIỂU

(từ ngày 16/6/2014 đến 28/6/2014)

I/ Giáo viên

STT

Môn học

Giáo viên hướng dẫn

1

Bình bản – phơi kẽm

Cô Lê Anh Thư

2

Photoshop

Thầy Huỳnh Văn Lộc

3

Kỹ thuật vỗ giấy

Thành phẩm

Thầy Trương Đình Bảo

4

In offset

Thầy Phan Mưu Định

5

Đồ họa vi tính

Cô Lê Thị Lạ

II/ Thời khóa biểu các lớp

+ Tuần 3: (từ ngày 16/6/2014 đến ngày 21/6/2014)

Buổi

Thứ hai

(16/6/2014)

Thứ ba

(17/6/2014)

Thứ tư

(18/6/2014)

Thứ năm

(19/6/2014)

Thứ sáu

(20/6/2014)

Thứ bảy

(21/6/2014)

Sáng

In offsset

(Lớp : In)

 

Photoshop

(Lớp: CB)

 

In offsset

(Lớp : In)

 

Photoshop

(Lớp : CB)

 

In offsset

(Lớp : In)

Photoshop

(Lớp : CB)

Chiều

Thành phẩm

(Lớp: Tp)

In offsset

(Lớp : In)

Thành phẩm

(Lớp: Tp)

In offsset

(Lớp : In)

Thành phẩm

(Lớp: Tp)

 

Tối

Đồ họa vi tính

(Lớp: CB)

Đồ họa vi tính

(Lớp: CB

Đồ họa vi tính

(Lớp: CB

Đồ họa vi tính

(Lớp: CB)

Đồ họa vi tính

(Lớp: CB)

 

 + Tuần 4: (từ ngày 23/6/2014 đến ngày 28/6/2014)

 

Buổi

Thứ hai

(23/6/2014)

Thứ ba

(24/6/2014)

Thứ tư

(25/6/2014)

Thứ năm

(26/6/2014)

Thứ sáu

(27/6/2014)

Thứ bảy

(28/6/2014)

Sáng

In offsset

(Lớp : In)

 

Photoshop

(Lớp: CB)

 

In offsset

(Lớp : In)

 

Photoshop

(Lớp : CB)

 

In offsset

(Lớp : In)

Photoshop

(Lớp : CB)

Chiều

Thành phẩm

(Lớp: Tp)

In offsset

(Lớp : In)

Thành phẩm

(Lớp: Tp)

In offsset

(Lớp : In)

Thành phẩm

(Lớp: Tp)

Photoshop

(Lớp : CB)


 
 III/ Địa điểm học

1223 đường 3/2, Phường 6, Quận 11, Tp.HCM

 

Lịch học ngày 15-04-2013

LỊCH HỌC KHÓA 3: Từ  15/ 4/ 2013 đến 11/ 5/ 2013

                                        - Địa điểm học : 1223 đường 3/2 quận 11, Tp.HCM

                                        - Thời gian học : Sáng  : 8g – 11g

                                                                   Chiều : 13g30 – 16g30

Số TT
MÔN HỌC
SỐ BUỔI
GIÁO VIÊN
1
Kỹ thuật in đại cương
7
Cô Thư
2
Tin học căn bản
9
Thầy Thanh
3
An toàn lao động
5
Cô Dung 
4
Đại cương TP
4
Thầy Bảo
5
Chính Trị
4
Thầy Tiếp

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ sáu Thứ Bảy
Ngày 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4
Sáng Kỹ thuật in đại cương An toàn lao động An toàn lao động Chính Trị Nghỉ Nghỉ
Chiều Tin học
Nghỉ 
Tin học Đại cương TP Nghỉ Nghỉ
Ngày 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4
Sáng Kỹ thuật in đại cương An toàn lao động Kỹ thuật in đại cương Kỹ thuật in đại cương Chính Trị
Nghỉ 
Chiều Tin học Tin học Tin học Đại cương TP Tin học Nghỉ
Ngày 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ Kỹ thuật in đại cương Chính Trị
Nghỉ 
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ Đại cương TP Tin học Nghỉ
Ngày 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5
Sáng Kỹ thuật in đại cương An toàn lao động An toàn lao động Kỹ thuật in đại cương Đại cương TP
Nghỉ 
Chiều Tin học Chính Trị Tin học Đại cương TP Tin học Nghỉ


 

Lịch hoc tháng 11/2012

T.Năm, 1/11

T.Sáu, 2/11

T.Hai, 5/11

T.Ba, 6/11

T.Tư, 7/11

hát triển nguồn nhân lực ngành in

Đại cương in

Qui trình chế bản in + lý thuyết màu

Luật xuất bản.

Quản lý chất lượng sản phẩm in

Thầy Tiếp

Cô Thư

Cô Thư

Cô Giang.

Cô Thư

 

LỊCH HỌC KHÓA 1, KHÓA 2 VÀ KHÓA 3

LỊCH HỌC CÁC KHÓA 1, 2 VÀ 3.

Thời gian học: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h15 - 16h15

Từ ngày 17/09/2012 đến ngày 26/09/2012

Địa điểm học: 1223 đường 3/2 Quận 11, TP.HCM

TC in

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

17/09

18/09

19/09

20/09

21/09

22/09

Sáng

Chính trị

Đại cương in

Đại cương in

Đại cương in

Đại cương in

Đại cương in

Chiều

Pháp luật

ATLĐ

Chính trị

ATLĐ

Pháp luật

 

 

TC in

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

24/09

25/09

26/09

27/09

28/09

Sáng

Đại cương in

Đại cương in

Đại cương in

Chính trị

 

Chiều

Pháp luật

ATLĐ

Chính trị

ATLĐ

 

 

DANH SÁCH LỚP.

Các học viên xem danh sách lớp dưới đây để biết ngày học của mình.

 

 

KG ngày 01/11/2010 (K1-2010)

 

Lớp

Chính trị

Pháp luật

ĐC in

Tin học

1

Lâm Thế

Bảo

TC CB

 

 

Đã học

Đã học

2

Giang Bảo

Châu

TC CB

 

 

Đã học

Đã học

3

Lâm Thành

Danh

TC CB

 

 

Đã học

Đã học

4

Nguyễn Quốc Nguyên

Khoa

TC CB

 

 

Đã học

Đã học

5

Trần Văn Duy

Linh

TC CB

 

 

Đã học

Đã học

6

Lê Hoàng

Nhân

TC CB

 

 

Đã học

Đã học

7

Ngô Quý

Phụng

TC CB

 

 

Đã học

Đã học

8

Phạm Đỗ Minh

Thành

TC CB

 

 

Đã học

Đã học

9

Đặng Thị Huyền

Trang

TC CB

 

 

Đã học

Đã học

 

KG ngày14/03/2011 (K2A-2011)

 

 

 

 

 

 

10

Vũ Hoàng

Thân

TC CB

 

 

Đã học

Đã học

11

Tô Trí

Tín

TC CB

 

 

 

Đã học

 

KG ngày 15/07/2011 (K2B-2011)

 

 

 

 

 

 

12

Trần Thanh

Huân

TC in

 

 

Đã học

Đã học

13

Phạm Minh

Khai

TC in

 

 

 

Đã học

14

Đặng Nguyễn Anh

Khoa

TC in

 

 

 

Đã học

15

Nguyễn Chí

Tình

TC in

 

 

Đã học

Đã học

16

Đặng Quốc

Toàn

TC in

 

 

Đã học

Đã học

17

Đinh Thị Thanh

Hằng

TC CB

 

 

Đã học

Đã học

18

Bùi Quang

Minh

TC in

 

 

Đã học

Đã học

19

Trần Quyết

Tiến

TC CB

 

 

 

 

20

Hồ Văn

Tùng

TC in

 

 

Đã học

Đã học

 

K3A - 2012. KG T05/2012

 

 

 

 

 

 

21

Hà Bửu

Nghi

TC CB

 

 

 

 

22

Nguyễn Minh

Nghiêm

TC CB

 

 

 

 

 

K3B - 2012. KG T08/2012

 

 

 

 

 

 

23

Đặng Ngọc

Đông

TC in

 

 

 

 

24

Nguyễn Bảo

Phương

TC in

 

 

 

 

25

Vũ Thành

Phương

TC in

 

 

 

 

26

Trần Minh

Quân

TC in

 

 

 

 

27

Lê Thị Ngọc

Châu

TC CB

 

 

 

 

 

K3C - 2012. KG 17/09/2012

 

 

 

 

 

 

28

Nguyễn Hoàng

Dũng

TC in

 

 

 

 

29

Trần Văn

Lợi

TC in

 

 

 

 

30

Đoàn Nhân

Hòa

TC in

 

 

 

 

31

Lê Tấn

Tỷ

TC in

 

 

 

 

 
Trang 5 trong tổng số 7

Video clip giới thiệu


Liên kết website

 • Advertisement
 • Advertisement
 • Hỗ trợ trực tuyến

  Trưởng Khoa
  Kỹ thuật In
    
  Mrs. Lê Thị Lạc
  Hỗ trợ (08) 39 316 68
  (08) 39 561 750
  Hotline 0903 728 377