logo
JA slide show
Trang Chủ Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN II
Thời gian học lý thuyết : 14/02/2011 - 30/04/2011
 1. Thời khóa biểu : 14/03/2011 – 26/03/2011

Buổi

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Sáng

LT màu.

C.Thư

Vật liệu in.

T.Định

Vật liệu in.

T.Định

Vật liệu in.

T.Định

Vật liệu in.

T.Định

 
 1. Thời khóa biểu : 28/03/2011 – 29/04/2011
Buổi
Thứ Hai
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Sáng
LT màu.
C.Thư
Điện KT. T.Khiêm
Ngoại ngữ.
T.Tiếp
Vẽ kỹ thuật
T.Lý

 

Kiểm tra

 

Ngày

09/50/2011

10/05/2011

11/05/2011

12/05/2011

Môn

Lý thuyết màu

Vật liệu In

Vẽ kỹ thuật

Kỹ thuật điện

 
THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN I
(01/11/2010 - 01/05/2011)
Học lý thuyết : 01/11/2010 - 25/12/2010
Kiểm tra lý thuyết : 27 - 31 /12/2010

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Sáng

Đại cương in.

 

 

Tin Hoc

An toàn LĐ

C.Thư

 

 

T.Khiêm

C.Dung

TC-SC

 

 

TC

TC-SC

Chiều

 

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

 

 

 

T.Tiếp

T.Tiếp

 

 

 

TC

TC

 

 

 
Thực hành : 03/01/2011 
 
Trang 7 trong tổng số 7

Video clip giới thiệu


Liên kết website

 • Advertisement
 • Advertisement
 • Hỗ trợ trực tuyến

  Trưởng Khoa
  Kỹ thuật In
    
  Mrs. Lê Thị Lạc
  Hỗ trợ (08) 39 316 68
  (08) 39 561 750
  Hotline 0903 728 377