logo
JA slide show
Trang Chủ Thông báo

DANH SÁCH HS HỌC MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP

DANH SÁCH HS HỌC MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP

(Tối 02,04,06/10/2017: 18g00 – 21g00)

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

KHÓA

NGHỀ

GHI CHÚ

1.        

ĐINH TÙNG ANH

1997

6

In Offset

 

2.        

NGUYỄN TRUNG TÍN

1998

6

In Offset

 

3.        

TRẦN TRỌNG HIẾU

1990

6

In Offset

 

4.        

NGUYỄN HỮU ĐỨC

1998

6

In Offset

 

5.        

TRỊNH THẮNG MINH

 

7

CBĐT

 

6.        

NGUYỄN HỒNG DIỄM

1989

7

CBĐT

 

7.        

HUỲNH HẢI HÒA

1999

7

CBĐT

 

8.        

TÔN THỊ KIM TUYỀN

 

7

CBĐT

 

9.        

NGUYỄN HOÀNG PHI VŨ

 

7

In Offset

 

10.     

TRƯƠNG TRỌNG NHÂN

 

7

In Offset

 

11.     

NGUYỄN LÊ TIẾN THỊNH

1999

7

In Offset

 

12.     

TRẦN TIẾN VINH

 

7

Thành Phẩm

 

13.     

ĐẶNG THỊ KIM LIÊN

1990

7

CBĐT

 

14.     

BÙI TRẦN HOÀNG VĂN

 

 

In Offset

 

 
 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

KHÓA

NGHỀ

GHI CHÚ

1.        

ĐINH TÙNG ANH

1997

6

In Offset

 

2.        

NGUYỄN TRUNG TÍN

1998

6

In Offset

 

3.        

TRẦN TRỌNG HIẾU

1990

6

In Offset

 

4.        

NGUYỄN HỮU ĐỨC

1998

6

In Offset

 

5.        

TRỊNH THẮNG MINH

 

7

CBĐT

 

6.        

NGUYỄN HỒNG DIỄM

1989

7

CBĐT

 

7.        

HUỲNH HẢI HÒA

1999

7

CBĐT

 

8.        

TÔN THỊ KIM TUYỀN

 

7

CBĐT

 

9.        

NGUYỄN HOÀNG PHI VŨ

 

7

In Offset

 

10.     

TRƯƠNG TRỌNG NHÂN

 

7

In Offset

 

11.     

NGUYỄN LÊ TIẾN THỊNH

1999

7

In Offset

 

12.     

TRẦN TIẾN VINH

 

7

Thành Phẩm

 

13.     

ĐẶNG THỊ KIM LIÊN

1990

7

CBĐT

 

14.     

BÙI TRẦN HOÀNG VĂN

 

 

In Offset

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC MÔN ANH VĂN

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC MÔN ANH VĂN

(26/09/2017 – 28/09/2017)

(18g00 - 21g00)

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

KHÓA

NGHỀ

GHI CHÚ

1

ĐINH TÙNG ANH

1997

6

In Offset

 

2

NGUYỄN TRUNG TÍN

1998

6

In Offset

 

3

TRẦN TRỌNG HIẾU

1990

6

In Offset

Miễn

4

NGUYỄN HỮU ĐỨC

1998

6

In Offset

 

5

TRỊNH THẮNG MINH

 

7

CBĐT

 

6

NGUYỄN HỒNG DIỄM

1989

7

CBĐT

Miễn

7

HUỲNH HẢI HÒA

1999

7

CBĐT

 

8

TÔN THỊ KIM TUYỀN

 

7

CBĐT

 

9

NGUYỄN HOÀNG PHI VŨ

 

7

In Offset

 

10

TRƯƠNG TRỌNG NHÂN

 

7

In Offset

 

11

NGUYỄN LÊ TIẾN THỊNH

1999

7

In Offset

 

12

TRẦN TIẾN VINH

 

7

Thành Phẩm

 

13

ĐẶNG THỊ KIM LIÊN

1990

7

CBĐT

Miễn

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

KHÓA

NGHỀ

GHI CHÚ

1.        

ĐINH TÙNG ANH

1997

6

In Offset

 

2.        

NGUYỄN TRUNG TÍN

1998

6

In Offset

 

3.        

TRẦN TRỌNG HIẾU

1990

6

In Offset

Miễn

4.        

NGUYỄN HỮU ĐỨC

1998

6

In Offset

 

5.        

TRỊNH THẮNG MINH

 

7

CBĐT

 

6.        

NGUYỄN HỒNG DIỄM

1989

7

CBĐT

Miễn

7.        

HUỲNH HẢI HÒA

1999

7

CBĐT

 

8.        

TÔN THỊ KIM TUYỀN

 

7

CBĐT

 

9.        

NGUYỄN HOÀNG PHI VŨ

 

7

In Offset

 

10.     

TRƯƠNG TRỌNG NHÂN

 

7

In Offset

 

11.     

NGUYỄN LÊ TIẾN THỊNH

1999

7

In Offset

 

12.     

TRẦN TIẾN VINH

 

7

Thành Phẩm

 

13.     

ĐẶNG THỊ KIM LIÊN

1990

7

CBĐT

Miễn

 

THÔNG TIN TUYEN SINH 2018

tuyen sinh 26-09
 

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC MÔN CHÍNH TRỊ

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC MÔN CHÍNH TRỊ

(Địa điểm: Trụ sở Vĩnh Lộc B, Bình Chánh)

Ngày 12/09/2017: Sáng: 9g30 - 11g30

Ngày 15/09/2017: Chiều: 14g00 - 16g30

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

KHÓA

NGHỀ

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

1

ĐINH TÙNG ANH

1997

6

In Offset

 

2

NGUYỄN TRUNG TÍN

1998

6

In Offset

 

3

TRẦN TRỌNG HIẾU

1990

6

In Offset

Miễn

4

NGUYỄN HỮU ĐỨC

1998

6

In Offset

 

5

TRỊNH THẮNG MINH

 

7

CBĐT

 

6

NGUYỄN HỒNG DIỄM

1989

7

CBĐT

Miễn

7

HUỲNH HẢI HÒA

1999

7

CBĐT

 

8

TÔN THỊ KIM TUYỀN

 

7

CBĐT

 

9

NGUYỄN HOÀNG PHI VŨ

 

7

In Offset

 

10

TRƯƠNG TRỌNG NHÂN

 

7

In Offset

 

11

NGUYỄN LÊ TIẾN THỊNH

1999

7

In Offset

 

12

TRẦN TIẾN VINH

 

7

Thành Phẩm

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

KHÓA

NGHỀ

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 1. 1.

ĐINH TÙNG ANH

1997

6

In Offset

 

 1. 2.

NGUYỄN TRUNG TÍN

1998

6

In Offset

 

 1. 3.

TRẦN TRỌNG HIẾU

1990

6

In Offset

Miễn

 1. 4.

NGUYỄN HỮU ĐỨC

1998

6

In Offset

 

 1. .

TRỊNH THẮNG MINH

 

7

CBĐT

 

 1. 6.

NGUYỄN HỒNG DIỄM

1989

7

CBĐT

Miễn

 1. 7.

HUỲNH HẢI HÒA

1999

7

CBĐT

 

 1. 8.

TÔN THỊ KIM TUYỀN

 

7

CBĐT

 

 1. 9.

NGUYỄN HOÀNG PHI VŨ

 

7

In Offset

 

 1. 10.

TRƯƠNG TRỌNG NHÂN

 

7

In Offset

 

 1. 11.

NGUYỄN LÊ TIẾN THỊNH

1999

7

In Offset

 

 1. 12.

TRẦN TIẾN VINH

 

7

Thành Phẩm

 

 
Trang 7 trong tổng số 14

Video clip giới thiệu


Liên kết website

 • Advertisement
 • Advertisement
 • Hỗ trợ trực tuyến

  Trưởng Khoa
  Kỹ thuật In
    
  Mrs. Lê Thị Lạc
  Hỗ trợ (08) 39 316 68
  (08) 39 561 750
  Hotline 0903 728 377