THỜI KHÓA BIỂU

Lịch học + Lịch thi (01/2021)

Ngày Giờ Lịch học + Lịch thi Giáo viên Địa điểm 15/01/2021 18g Thi các môn của cô Hồng Cô Hồng 17/01/2021  8g (Sáng & Chiều) Môn CTF & CTP Cô Lê Thị Lạc  Trường SG3, B12B/45G ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh 18/01/2021 Tiêu chuẩn chất lượng ấn phẩm BGH (12/01/2021 updated)

Scroll to top