TUYỂN SINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022 (khai giảng ngày 19/11/2022)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022 TỔNG KHAI GIẢNG NGÀY 19/11/2022 I. TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP. TT NGÀNH, NHÓM NGÀNH MÃ NGÀNH LƯƠNG THỰC TẬP VIỆC LÀM 1 Công nghệ In 5510802 Có Có 2 Hoàn thiện xuất bản phẩm 5510803 Có Có 3 Kỹ thuật chế bản điện tử 5510804 Không Có Điều […]

XÉT TUYỂN – TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NGHỀ IN

KHAI GIẢNG NGÀY 04-09-2019 A. XÉT TUYỂN – TUYỂN SINH:  I. Hệ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp công nghiệp in NGÀNH IN CÔNG NGHIỆP MÃ NGÀNH Công nghệ Chế bản điện tử Công nghệ In Công nghệ Hoàn thiện xuất bản phẩm(thành phẩm) 5510804 5510802 5510803 II. Đào tạo theo yêu cầu nghề & […]

Scroll to top